Olx

सोमवार, १३ ऑक्टोबर, २००८

तिसर विश्व युध्द !

शिक्षक : मुलांनो तिसर विश्वयुद्ध झाल तर काय होईल ?
बाळू : सर फार गंभीर परिणाम होतील.
शिक्षक : सांग काय परिणाम होतील ?
बाळू : सर ईतिहासाच्या पुस्तकात आणखी एक धडा जोडला जाईल.

Olx