Olx

मंगळवार, ३० सप्टेंबर, २००८

आई, आज भारत महागाई, अतिरेक्यांचे निष्पाप लोकांवर हल्ले, भ्रष्टाचार, राजकारण्यांनी घातलेला गोंधळ इ. प्रश्नांनी ग्रस्त आहे.
तुझे भक्तगण या सर्व प्रश्नांना तोंड देता-देता हतबल झालेत.
तुझ्या समस्त भक्तांना या सर्व प्रश्नांशी झगडायचे सामर्थ्य तुच देऊ शकतेस.
सर्व वाचकांना नवरात्रोत्सवाच्या शुभेच्छा.


Olx