Olx

गुरुवार, ४ सप्टेंबर, २००८

ताण.

मदन थकुन घरी आला. सोफ्यावर बॅग फेकली आणि तिथेच आडवा झाला.
मनिषा त्याच्यासाठी पाणी घेऊन गेली. बघते तर काय मदन घोरायला पण लागला होता.
"अहो, काय झालं ?"
"अहो, काय झालं तुम्हाला"
मदन : अSSS..., काही नाही गं. आज ऑफिस मधले सगळे कॉंप्युटर बंद पडल्यामूळे आम्हाला डोकं चालवायला लागलं, त्यामुळे थकून गेलो.

Olx