Olx

शुक्रवार, ११ जुलै, २००८

ऑफिस !

एक भिकारी : साहेब, एक रुपया द्याना फार भूक लागली आहे.
माणूस : तुला लाज वाटत नाही कां ? असं रस्त्यावर भिक मागतांना.
भिकारी : साहेब तुमच्या एक रुपया साठी काय मी ऑफिस थाटू कां ?

Olx