Olx

सोमवार, १४ जुलै, २००८

रजा.

गेले पाच महिने नियमीतपणे "सर्वोत्तम मराठी विनोद" च्या माध्यमातुन आपली भेट होत आहे. वाचकांच्या प्रतिसादामुळे मी खरच भारावून गेलोय. पाच महिन्यांत सुमारे २२००० भेटी या आपल्या ब्लॉगला मिळाल्या.
काही कारणांमुळे चार दिवस रजा घ्यावी लागत आहे.
परत आपल्या सेवेत दिनांक १८ जुलै रोजी रुजू होईन.
परत भेटूया गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी.
-दिनेश.

Olx