Olx

रविवार, १३ जुलै, २००८

कॉंग्रेस !

इंग्रजीत PRO च्या विरुद्ध CON आहे.
PROGRESS म्हणजे प्रगती.
यातील PRO च्या जागी CON ठेवा.
आपल्या लक्षात येईल CONGRESS म्हणजे काय !
विचार करा !!!

Olx