Olx

गुरुवार, १९ जून, २००८

अपयशी सेल्समन !

एक सेल्समन आपण चांगलं बोलू शकत नाही व त्यामूळे आपल उत्पादन विकू शकत नाही याची जाणिव झाल्यावर आत्महत्या करायला नदिवर जातो.

तो नदित उडी मारणार तितक्यात एक हवालदार त्याला बघतो व विचारतो ," तु आत्महत्या करणे योग्य नाही. घाबरट लोक असा मार्ग निवडतात. शिवाय मेला नाहीस तर तुझ्यावर खटला देखील दाखल केला जावू शकतो. तु आपल्या घरच्यांबद्दल पण विचार केला पाहिजे.............. ".

हवालदार त्याला आत्महत्येपासून परावॄत्त करण्यासाठीचे सर्व मार्ग वापरतो.

सेल्समन त्यानंतर बोलतो व आत्महत्या करणे कां व कसे चांगले आहे ते सांगतो.

थोड्याचेळाने हवालदार आत्महत्या करतो व सेल्समन परत येतो !

Olx