Olx

गुरुवार, १९ जून, २००८

गुण !

दोन मित्र लग्ना बद्दल आपसात गप्पा करत होते.

एक म्हणाला, " मी ऎकलंय नवरा बायकोत विरुद्ध गुण असल्यास लग्न टिकते. "

दुसरा, " हो मी पण ऎकलंय . म्हणुन तर मी श्रीमंत मुलगी शोधतो आहे, लग्न करायला !!!"

Olx