Olx

सोमवार, २ जून, २००८

डेंटिस्ट.

आई मी मोठ्ठा झाल्यावर सगळे मला घाबरणार.

आई : का रे तुला काय व्हायचं आहे ? बॉक्सर कि कुणी पैलवान ?

नाही गं आई मला डेंटिस्ट व्हायचे आहे.

Olx