Olx

शुक्रवार, २३ मे, २००८

घाई

डॉक्टर आपल्या दारुड्या मित्राला : अरे, तुला माहितेयना दारू पिणार्‍याला दारू हळू हळू मारते.
मित्र : हो, मला माहित आहे. म्हणून तर पितो. मरायची घाई कोणाला आहे ईथे !!!

Olx