Olx

गुरुवार, १० एप्रिल, २००८

समोर शाळा आहे !

शालेतल्या बाई : राजू, तुला शाळेत यायला उशीर कां झाला ?


राजू : बाई, त्या रस्त्यावरच्या बोर्ड्मूळे.


बाई : कां ? असं काय लिहीलं होतं त्यावर ?


राजू : बाई त्यावर लिहीलं होत "हळू चला, समोर शाळा आहे"

Olx