Olx

मंगळवार, ८ एप्रिल, २००८

माणूसकी

एक चोर, चोरी करायला एका घरात शिरला.

घरात शोधाशोध केल्यावर त्याला तिजोरी सापडली.

तो ती तिजोरी फोडणार, तितक्यात त्याला तेथे एक सुचना दिसली.

"तिजोरी फोडायची गरज नाही. तिजोरी उघडायला ८९६६ डायल करा आणि बाजूची बटन दाबा"

चोर खुष झाला व त्याने ८९६६ डायल करुन बाजूची बटन दाबली. तिजोरी उघडली नाही पण थोड्यावेळात पोलीस तेथे हजर झाले.

पोलीस पकडून नेत असतांना तो चोर हताशपणे म्हणाला," आज माझा माणूसकी वरचाही विश्वास उडाला"

Olx