Olx

रविवार, ३० मार्च, २००८

इंग्रजीचे शिक्षण.

एकदा माजी पंतप्रधान स्व. श्री. राजीव गांधी हे लोकसभेत आणीबाणी का लावता येणार नाही याचे इंग्रजीतून विश्लेषण करीत होते. या दरम्यान स्व. श्री. मधू दंडवते यांना म्हणाले, "दंडवते, आपल्याला इंग्रजी समजत नसेल तर मी काय करू ?"
राजीव गांधी यांच्या अशा खोचक वाक्याला दंडवते यांनीही तशाच झणझणीत शब्दात उत्तर दिले. ते म्हणाले, " मी प्राध्यापकाकडून इंग्रजीचे शिक्षण घेतले आहे, हवाई सुंदरीकडून नव्हे."

Olx