Olx

शुक्रवार, १४ मार्च, २००८

वेड.

एका दारुड्याने मित्राला विचारले, "किती वाजले ?"
मित्र म्हणाला,"बारा"
दारुडा :-"अरे आज मला बहुतेक वेड लागणार आहे."
मित्र :-"का रे काय झाले?"
दारुडा :-" दिवसभरात मी कितीतरी जणांना हाच प्रश्न विचारला पण प्रत्येकाने मला वेगवेगळे उत्तर दिले."

Olx