Olx

सोमवार, १० मार्च, २००८

एका दगडात....

रामभाऊ आजारी होते. डॉक्टरांना न बोलावताही डॉक्टर घरी आलेले पाहुन सगळे चकित झाले.
वहिनींनी डॉक्टरांना विचारले, " इकडे कसे काय येणे केले".
डॉक्टर म्हणाले, " जवळच आणखी एक पेशंट बघायला आलो होतो, म्हटलं, एका दगडात दोन पक्षी मारावेत".

Olx