Olx

शुक्रवार, ७ मार्च, २००८

थंडी.

एक पाकिटमार चालत्या बसमध्ये एका प्रवाशाला म्हणाला, " वैताग आणलाय या थंडीनं"
प्रवाशाने विचारले, "का रे ? काय झालं ?"
पाकिटमार वैतागल्या स्वरात म्हणाला, " सारे लोक खिशातच हात घालून बसतात ना !"

Olx