Olx

रविवार, २ मार्च, २००८

भिक्षा.

भिकारी : बाईसाहेब, काही वाढा ना, मी बरेच दिवसांचा उपाशी आहे.
बाई : पुढे जा.
भिकारी : बाई मी मुका आहे.
बाई : जा रे, मी बहिरी आहे.

Olx