मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

February, 2008 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

वाहने हळू चालवा.

स्कूटरस्वार : हवालदारसाहेब, इथे वाहने हळू चालवा असे का बरं लिहीलंय.
ट्रॅफिक हवालदार : "कारण आजुबाजूला हॉस्पिटल नाही आणि इथे रूग्ण्वाहिकेची सोय नाही.

हुशार आजोबा !!!

एक आजोबा रिक्षावाल्याला : बेटा, रेल्वेस्टेशन पर्यंत जायचे किती पैसे घेणार ?
रिक्षवाला : दहा रूपये.
आजोबा : आणि माझ्या सामानाचे ?
रिक्षावाला : सामानाला काही पैसे लागत नाही आजोबा.
आजोबा : बरं, मग तु सामान घेऊन पुढे जा. मी मागुन चालत येतो.

परिक्षा.

परिक्षेच्या वेळी एक मुलगा उत्तरपत्रिकेत काहीच न लिहीता विचार करीत बसला होता.
तेंव्हा सुपेरव्हायझरने विचारले," काय रे, कसला विचार करतो आहेस ? पेपर फार कठीण आहे कां?
मुलगा उत्तरला, " तसं नाही हो, कोणत्या खिशात कुठल्या प्रश्नाच उत्तर आहे त्याचा विचार करतोय.

श्वास.

"जगातील मरणाचे प्रमाण" हा विषय गुरूजी शिकवत असतात.
गुरूजी : मुलांनो, माझ्या प्रत्येक श्वासागणिक या जगात एक माणूस मरतो.
गण्या : गुरूजी, पण मग तुम्ही श्वासच कशाला घेता ?

एकच प्रश्न

एक ग्रूहिणी, एक अकाऊंटंट व एका वकिलाला प्रश्न विचारण्यात आला, दोन अधिक दोन किती ?
ग्रूहिणी म्हणाली 'चार'.
अकाऊंटंट म्हणाला बहुतेक चार किंवा पाच. मला माझ्या संगणकावर तपासावा लागेल.
वकिलाने खोलीतला दिवा मंद केला, प्रश्नकर्त्याला एका बाजुला नेले व हळूच विचारलं "तुम्हाला किती हवेत ? "

नमस्कार

माझ्या वाचनात आलेले उत्तम मराठी तसेच इतर भाषांतील विनोद या संकेत स्थळावर आपल्यासाठी सादर करत आहे. आपल्याला आवडल्यास कळवणे. यातील बहुतेक विनोद इतरांचेच आहे व त्याचा उल्लेख सोबत केलेला आढळेल.
आपल्याला असेच विनोद सुचवायचे असल्यास comment मधे आपल्या तपशिलासह कळवणे, योग्य विनोदास प्रसिद्धी दिली जाईल.