मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

November, 2016 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

Joint Venture !

STATE BANK OF INDIA आणि LIC चे joint venture...
..
.
.
....
SBI.....
रांगेत शेवटपर्यंत " टिकलात " तर पैसे " आम्ही " देऊ..
LIC.....
नाही " टिकलात " तर " आम्ही " देऊ..