Olx

शनिवार, ९ जुलै, २०१६

Yogayog !

गोल्या : गण्या मले सांग,उत्तरपत्रिकेत सर्वात
अगोदर काय लिहू बे...????😳😳😳
गण्या : लिही कि,"या उत्तर पत्रिकेत लिहीलेली
सर्व उत्तरे काल्पनिक आहेत,यांचा 
कोणत्याही पुस्तकाशी काहीही संबंध
नाही आणि जर काही संबंध आढळून
आलाच तर तो निव्वळ योगायोग समजावा... "

Olx