मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

June, 2016 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

चिंता !

लग्नात  कुवारे...आणीअंतयात्रेत म्हातारे...
.
सर्वात जास्त का जातात कारण...
.
.
दोघांना एकाच गोष्टींची चिंता असते...
.
.
.
.
.
.
मी नाही जाणार तर,
माझ्या वेळी कोण येणार... !!!