मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

February, 2013 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

तयारी !

पक्या दहावीला बसणार हे कळल्यावर शेजारचे काका त्याला म्हणाले, " पक्या परिक्षेची तयारी झाली का ?"

पक्या : होय काका, काळी पेन, निळी पेन, शिस पेन्सिल, खोड रबर आणि सर्वच तयार आहे. फक्त अभ्यास बाकि आहे."