Olx

मंगळवार, ७ फेब्रुवारी, २०१२

वय !

दोन बायका एका बस मधे जागेवरुन भांडत होत्या. बराच वेळानंतर कंडक्टर आला व म्हणाला," तुमच्या पैकी जी वयाने मोठी आहे ती या जागेवर बसेल."


आणि ती एक सीट रिकामीच राहिली !

Olx