मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

February, 2012 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

झकास शाळा !

स्थळ : शाळा
 वर्ग : एकदम गप्प
 कारण : इन्स्पेक्शन
 अधिकारी : बोल अफ़ज़लखानाचा खून कोनी केला ?
 बन्डु : माफ़ करा सर, मला काही माहित नाही.मी काल शाळेतच आलो नव्हतो . मला तर हा अफ़ज़लखान कोन आहे हे सुद्धा माहित नाही .
अधिकारी : काय सर ! हे काय चाल्ले आहे. मुल्लान्ना काहिच माहित नाहिये.
 सर : नाही साहेब, बन्डु तसा खोड्कर आहे पण कोनाचा खून काही तो करणार्‍या मधला नाहीये.
 अधिकारी : काय ! मुख्याध्यापकाना बोलवा.
 अधिकारी : महाशय ! आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्याना काहीच माहित नाही.
 मुख्याध्यापक : माझ्या शाळेतील विद्यार्थी असे कधी करणारच नाही.मी ह्याची खात्री देतो.
 अधिकारी : तुम्ही खरोखरच मुख्याध्यापक आहात काय ? सर तुम्ही रोज विद्यार्थ्यान्ची हजेरी घेता काय ? काय रे बन्डु! तू रोज शाळेत येतोस काय?
 बन्डु : माफ़ करा सर, मी शाळेच्या बाहेर केळी विकतो. ह्या वर्गातला एक विद्यार्थी आज भारत- औस्ट्रेलियाचा सामना बघायला गेलाय. त्याने मला इथे जबरदस्तीने पाठविले आहे.
 सर : माफ़ करा सर, मी समोर पान टपरी चालवितो. ह्या वर्गाचे सर आज भारत-औस्ट्रेलियाचा सामना बघायला गेले आहेत. त्यान्नीच मला इथे पाठविले आहे.
 मुख्याध्यापक : …

धन्यवाद !

आज "सर्वोत्तम मराठी विनोद" या ब्लॉगने ५००००० हा भेटींचा आकडा पार केला !

सर्व वाचकांचे आभार कसे मानू कळत नाही.

आपल्या प्रेमानेच हा आकडा गाठणे शक्य झाले हे मात्र नक्की.

या ब्लॉगवर असाच लोभ असू द्यावा हिच मागणी !

पून्हा एकदा धन्यवाद !

रजनीकांत.... सचिन........... देव !

एकदा रजनीकांत ने सचिन ला बोलिंग केली ,
त्या दिवसापासून रजनीकांत ला जाणीव झाली
आपण एक मनुष्य आहोत ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 क्रिकेट मध्ये एकच देव आहे ....सचिन...

वय !

दोन बायका एका बस मधे जागेवरुन भांडत होत्या. बराच वेळानंतर कंडक्टर आला व म्हणाला," तुमच्या पैकी जी वयाने मोठी आहे ती या जागेवर बसेल."


आणि ती एक सीट रिकामीच राहिली !