मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

January, 2012 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

स्वप्न !

काळू : माझे स्वप्न आहे मी माझ्या वडिलांसारखच महिन्याला ५००००० रुपये कमवावेत.

बाळू : तुझे बाबा महिन्याला ५००००० रुपये कमावतात ?
काळू : नाही रे, त्यांचही स्वप्न आहे कि महिन्याला ५००००० रुपये कमवावेत !