Olx

शुक्रवार, ४ नोव्हेंबर, २०११

पत्ता !

झम्प्या एका सुंदर मुलीला विचारतो तुम्ही कुठे राहता?


मुलगी : एम. जी. रोड


झम्प्या : एवढ्या सुंदर असून तुम्ही रस्त्यावर राहता......!!!

Olx