मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

November, 2011 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

आता मोबाईलवर.

आपला आवडता ब्लॉग आता मोबाईलवरही वाचता येणार !

आपला आवडता ब्लॉग "सर्वोत्तम मराठी विनोद" आता कोणत्याही मोबाईलवर  वाचता येणार. संगणक आपल्या जवळ नसल्यास आपल्या मोबाईलवर Opera  हा Browser Install करा व सर्वोत्तम विनोदांचा आनंद घ्या !

लाईट !!!

सर - homework का नाही केला?

मुलगा - सर लाईट गेले होते.

सर - मेणबत्ती लावायची मग..

मुलगा - काडेपेटी नव्हती.

सर - का?

मुलगा - देवघरात होती.

सर - घ्यायची मग.

मुलगा - अंघोळ नव्हती केली.

सर - का?

मुलगा - पाणी नव्हत.

सर - का?

मुलगा - मोटार चालू होत नव्हती.

सर - का?

मुलगा - आधीच सांगितलं ना लाईट गेलेली म्हणून....

पत्ता !

झम्प्या एका सुंदर मुलीला विचारतो तुम्ही कुठे राहता?


मुलगी : एम. जी. रोड


झम्प्या : एवढ्या सुंदर असून तुम्ही रस्त्यावर राहता......!!!