Olx

सोमवार, ११ जुलै, २०११

अंतर !

सुरेशचा एका आजोबांसोबत वाद सुरु होता. तो म्हणाला,"आजोबा, तुमचा काळ वेगळा होता. आज बघा आमच्याकडे फास्ट कार आहेत, टिव्ही आहेत ज्यावर कायम काहीतरी सुरु असते, जेट विमाने आहेत, अंतराळ प्रवासासाठी वाहने आहेत आणि.................

सुरेश थांबलेला बघुन आजोबा म्हणाले,"हे सर्व आमच्या पिढीने शोधले तुमच्या पिढीसाठी ! तुम्ही तुमच्या पुढल्या पिढीसाठी काय करताय !"

Olx