Olx

शनिवार, ९ जुलै, २०११

फेसबुकवर बिहारी !

एका बिहारीच्या मित्राने त्याला फेसबुक बद्दल सांगितल. बिहारीने पण आपला फेसबुकवर अकाऊंट उघडला.
सर्व पाहुन तो फारच गोंधळला, त्याला काय करावे तेच सुचेना. त्याने मित्राला काय करायच ते विचारल.
त्याच्या मित्राने त्याला सांगितला,"फेसबुकच्या वॉलवर आपल्याला वाटेल ते लिहायच असत."
बिहारीने फार विचार केला व लिहीले,"यहॉ पेशाब करना मना है ।"

Olx