Olx

बुधवार, २३ मार्च, २०११

धन्यवाद !

आज बरेच दिवसांनी ब्लॉग काऊंटर बघितला .आकडा ३०२३५० दाखवत होता. आकडा बघुन आनंद झाला पण एक जाणवले आपले वाचक आलेच नसते तर ?

आज वाचकांच्याच मदतीने व आपल्या अपार प्रेमाने हा आकडा गाठणे शक्य झाले. आपले आभार कसे मानावेत हेच कळत नाही.

विनोद वाचताना बर्‍याच वाचकांनी कान पण धरला, कारण त्यांना विनोद आवडले नाहीत. कान धरणार्‍या वाचकांचे पण आभार. त्यांच्याचमुळे विनोदांचा दर्जा खाली उतरला नाही.

मायबाप वाचकांचे असेच प्रेम भविष्यातही लाभो हिच प्रार्थना.

धन्यवाद.

Olx