Olx

शनिवार, २२ जानेवारी, २०११

भेट.

राजू : अरे विजू, तुला कधि कोणी मुर्ख भेटलाय ?

विजू : मी खुप प्रयत्न केला पण आज तुला टाळू शकलो नाही.

Olx