Olx

रविवार, १४ नोव्हेंबर, २०१०

नजर !

"अरे तुझ्या काकांच्या बोटीला काय झाल ?", किशोर

महेश,"तुला तो समुद्रातला दगड दिसतोय ?"

किशोर,"होय."

महेश,"माझ्या काकांना नाही दिसला.  "

Olx