Olx

गुरुवार, २९ जुलै, २०१०

बॉसचे अपहरण.

एका कंपनीत सकाळीच खुप धावपळ सुरु झाली. सर्वच लोकं इकडून तिकडे धावपळ करित होते.
.
.
.
काही नविनच रुजु झालेले कर्मचारी धावपळ बघून फारच धास्तावले.
.
.
.
त्यातल्या एकाने मोठ्या हिंमतीने एका जून्या कर्मचार्‍याला विचारले,"काय झाले ?"

आपल्या बॉसला अतिरेक्यांनी पळवले. अतिरेकी बॉसला सोडायला दहा कोटी खंडणी मागताहेत.
नाहीतर ते आपल्या बॉसला पेट्रोल टाकून जाळुन टाकणार.
.
.
.
.
काही लोक त्यासाठीच प्रत्येकाला काही मदत देता येईल का ते विचारायला धावताहेत.


"लोक किती मदत देताहेत ?", नविन कर्मचार्‍याचा प्रश्न.
.
.
.
.
"एक लिटर पेट्रोल.", जून कर्मचारी उत्तरला.

Olx