Olx

बुधवार, ७ जुलै, २०१०

मैत्री.

सांता ने नविन मोबाईल घेतला.
त्याच्या मित्रांनी मिठाई मागितली.
सांता बाजारात गेला. त्याच्याकडे फार पैसे नव्हते.त्याने मोबाईल विकला.आणि मित्रांना मिठाई खाऊ घातली .

Olx