Olx

मंगळवार, ६ जुलै, २०१०

पैसा.

माणसाच्या आयुष्यात पैसा सर्व काही नाही.
विसा आणि मास्टर कार्ड आहेत ना !

Olx