Olx

गुरुवार, १० जून, २०१०

अशक्य !

गुरुजी : बाळू, तु एखादे असे काम करू शकतोस का जे इतरांना अशक्य आहे ?
बाळू : हो सर, मी माझे अक्षर वाचू शकतो.

Olx