Olx

शुक्रवार, १२ फेब्रुवारी, २०१०

सुंदर बाई !

नवरा घरी आल्यावर....

बायको : अहो,  मी आज ना जगातली सर्वात सुंदर बाई बघितली.


नवरा : मग काय केल तु ?


बायको : काही नाही, थोड्या वेळाने मी आरश्या समोरुन बाजुला झाले.

Olx