Olx

शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर, २००९

अशक्य !

गुरुजी : बाळू, तुला असे एखादे काम करता येते का जे इतरांना अशक्य आहे.
बाळू : होय सर, माझे हस्ताक्षर फक्त मीच वाचू शकतो.

Olx