Olx

बुधवार, १९ ऑगस्ट, २००९

बाप रे !

अरे तुला रडायला काय झालं ?
तो हत्ती आज मेला.
तर काय तो हत्ती तु पाळलेला होता कां ?
नाही, त्याला पुरायला खड्डा खणायला मला सांगण्यात आलय.

Olx