Olx

मंगळवार, २१ जुलै, २००९

लौकरच येत आहे !

सांताचे बायको सोबत भांडण झाले.
सांता स्मशानात गेला व तेथील झाडावर बायकोचा मोठ्ठा फोटो लावून खाली लिहीले.
"लौकरच येत आहे."

Olx