Olx

शनिवार, २७ जून, २००९

नोटीस.

एकदा माझ्या एका मित्राला आयकर खात्याकडून आयकर कमी भरल्याची दूसरी नोटीस आली. त्याने ताबडतोब पहिल्या नोटीसला उत्तर न दिल्याबद्दल खेद व्यक्त केला व सविस्तर उत्तर लिहून आयकर कार्यालयात गेला.
तेथे संबंधित अधिकार्‍याला भेटल्यावर तो अधिकारी म्हणाला, "फार वाईट वाटून नका घेऊ. आम्ही पहिली नोटीस पाठवलीच नव्हती. आमचा अनुभव असा आहे की दुसरी नोटीसच फार प्रभावकारी असते !!!"

Olx