Olx

रविवार, ३१ मे, २००९

घराचा मालक !

एका घरात लिहीले होते, " मी या घराचा मालक आहे, आणि असे घरात लिहायला माझ्या बायकोची परवानगी मी मिळवली आहे."

Olx