मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

May, 2009 पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

घराचा मालक !

एका घरात लिहीले होते, " मी या घराचा मालक आहे, आणि असे घरात लिहायला माझ्या बायकोची परवानगी मी मिळवली आहे."

पाककला !

अहो काल तो भिकारी आला होता ना, मला तो अजिबात आवडला नाही.
कां ? काय केलं त्याने ?
काल मी त्याला चांगल भरपूर खायला दिल, आज तो परत आला व तो मला हे स्वयंपाक चांगला कसा कराव हे पुस्तक देवून गेला.