Olx

मंगळवार, २८ एप्रिल, २००९

बंदी.

बातमी: हल्ली चपला जोड्याचा होणारा गैरवापर लक्षात घेता शासन कोणत्याही राजकीय सभेला जाणार्‍या लोकांनी चपला किंवा जोडे घालून जायला बंदी आणायचा विचार करित आहे.

Olx