Olx

गुरुवार, ५ मार्च, २००९

सांताचा विमान प्रवास.

सांताला दिल्लीहून तातडीने अमृतसरला जायचे होते.
बर्‍याच जणांना विचारल्यावर सांता विमानाने जायचे ठरवतो.
विमानाने त्याचा पहिलाच प्रवास असल्याने तो थोडा अस्वस्थच असतो.
सर्व सोपस्कार पूर्ण करुन तो विमानातली आपली जागा पकडतो.
खिडकी मिळाल्याने सांता आनंदात असतो.
सांता खिडकीतुन बाहेर बघत असतो.
विमान सुटते.

धावपट्टीवर धावायला लागते.
सांता आपल्या जागेवरुन उठतो व कॉकपिट मध्ये जावून पायलटच्या काना खाली दोन ठेवतो.
कारण ?
?
?
?
?
?
?
त्याला वाटते पायलट ते विमान रस्त्याने नेणार आहे !

Olx