Olx

मंगळवार, १७ फेब्रुवारी, २००९

आभार.

आज आपला "सर्वोत्तम मराठी विनोद" हा ब्लॉग पहिल वर्ष पुर्ण करुन दुसर्‍या वर्षात प्रवेश करित आहे. या वर्षात सुमारे ७२००० हिट्स मिळाल्या याचा अत्यंत आनंद होत आहे. वाचकांना ब्लॉग आवडला याची ही पावती आहे.
यादरम्यान बर्‍‍याच जणांनी ई-मेल द्वारे सुधारणा सांगीतल्या. तसेच विनोद आवडताता हेही कळवले.
आपला सर्वांचा मी मनापासुन आभारी आहे.
आपला लोभ असाच कायम राहिल ही अपेक्षा. तसेच विनोदांचा दर्जासुध्धा जपला जाईल याची खात्री बाळगावी.

Olx