Olx

शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी, २००९

भविष्य !

शिक्षीका : मुलांनो, कोणी एखाद्या कागदाकडे बघुन भविष्य सांगू शकते कां ?
बाळू : हो.
शिक्षीका : कोण ?
बाळू : माझी आई.
कस काय ?
बाळू : माझ्या गुणपत्रिकेकडॆ बघुन आई सांगू शकते बाबा घरी आल्यावर काय होणार.

Olx