Olx

बुधवार, २१ जानेवारी, २००९

संकट.

ती : ऑफिसला जाताना तुम्ही माझा फोटो आपल्या पाकिटात का ठेवता ?
तो : अग त्यामुळे माझी संकटं लगेच सुटतात.
ती : कस कायं ?
तो : अगं, कोणतही संकट आलं किंवा कठिण काम आल की मी पाकिटातुन तुझा फोटो काढुन त्याकडे बघतो, त्यामुळे तुझ्यापुढे कोणतेही संकट हल्क वाटयला लागते !!!

Olx