Olx

सोमवार, १२ जानेवारी, २००९

देवाची सुधारणा.

बाळ : आजोबा, तुम्हाला कोणी बनवल ?
आजोबा : बाळा देवाने.
बाळ : कधी ?
आजोबा : बरेच वर्षे झालीत.
बाळ : आणि मला कोणी बनवल ?
आजोबा : तुला पण देवानेच बनवल, तीन वर्षांपुर्वी.
बाळ दोघांचेही चेहरे बघत : इतक्या वर्षात देवाने आपल्यात बरीच सुधारणा केली ना ?

Olx