Olx

बुधवार, ७ जानेवारी, २००९

चोर.

एकदा सांताच्या घरात रात्री एक चोर शिरला. सांता समोर आल्यावर सांताला म्हणाला," सोना कहां है."
सांता," ,अरे पुरा घर खाली है जहा चाहे वहा सोजा."

Olx